บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด

เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการออกแบบสถาปัตยกรรม อาทิเช่น SolidWorks, ArchiCAD, AutoCAD, SketchUp ฯลฯ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกอบรมโดยทีมงานมืออาชีพ บริษัทฯ ได้ผ่านมาตรฐานการรับรองจาก SolidWorks Corporation (CSWP) และ AUTHORIZED TRAINING CENTER โดยมาตรฐานจาก AUTODESK ,Inc. ผู้สอนมีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในด้านการอบรมโดยตรง จะทำให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่าจะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการเรียนและนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100%

ติดต่อ

เมื่อเสร็จสิ้นหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับใบรับรอง (Certificate) ที่รับประกันความสามารถในการใช้โปรแกรม นอกจากนี้เรายัง มีบริการอาหารว่าง กาแฟ และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่านตลอดจนจบหลักสูตร
ปัจจุบันเรามีห้องอบรม จำนวน 8 ห้อง เปิดให้บริการ สาขาบางนา และอบรมในรูปแบบออนไลน์ สอนสดผ่าน Video Conference เพื่อรองรับจำนวนผู้เรียนที่จะเพิ่มขึ้นและตอบสนองความต้องการของการศึกษา
หลักสูตรที่เปิดอบรม
SolidWorks
AutoCAD
SketchUP
Twinmotion
Revit
ArchiCAD

ราคา

Call-In (ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนและปริมาณ)