สร้างเครื่อง CNC ตามความต้องการ

สร้างเครื่องจักร CNC ตามขนาดและความเหมาะสมของชิ้นงาน

ติดต่อ

083-492-4411

ราคา

500000