Scan and Reverse Engineering

รับสแกน 3 มิติ และแปลงไฟล์เป็น CAD

ติดต่อ

1. ภาพตัวอย่างพร้อมขนาด 2. แจ้งความต้องการ 3. แจ้งสถานที่ 4. เสนอราคา 5. ได้รับภานใน3วันสำหรับหากงานขนาดเล็ก, ได้รับภายใน10วันสำหรับงานขนาดกลาง และงานขนาดใหญ่ตามแต่พิจารณา

ราคา

Call-In (ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนและปริมาณ)