หัวข้องาน : Test1_060220

02-06-2020 02:02:11

หมวดหมู่:

คำอธิบาย:

TestPost

วิธีการเก็บเงิน :
ประสบการณ์ :
จ่ายเป็นชั่วโมง

เสนอราคา 20 บาท ต่อ ชั่วโมง

Entry Level

I am lookink for a mix of experience and value


รูปแบบของงาน:

One-Time Project

Tag :
Activity on this job :
Freelance ที่สนใจ (คน) : 0
Last time edit : 02-06-2020 02:02:11
รูปที่แนบ :

ไฟล์ Preview 3 มิติ :
1.
ไฟล์ที่แนบ :
Filename Type Action

1_Tan_TestPart2.sldprt

.sldprt


รายละเอียด


สถาณที่ : วันเวลาที่โพส :