ข้อมูลส่วนตัว

อัพโหลด (10) ชิ้น

Single Intel backward-B
Single Intel backward-A
Single Inlet radial-B
Single Inlet radial-A
Radial-A
Radial Tipped-A
Mixed Flow-A
Forward Curved-A
Backward Inclined-A
DIRECT DRIVE VANE AXIAL FAN